Giữ lửa đam mê

Viết nên những câu chuyện ...

Menu

[review] NHƯỢNG XUÂN QUANG - Gía Oản Chúc

[review] NHƯỢNG XUÂN QUANG - Gía Oản Chúc

Mộ Cẩm (Mộ Nhị thiếu gia) + Nhị Thập (Từ A Man) Nữ chính: Từ A Man vốn là nô lệ từ Tây Phụ Quan vì gia cảnh mà bán mình làm nô lệ. Nhan sắc không có gì nổi bật, tính cách cũng nhạt nhòa. Nàng là nô tì cho tam tiểu thư nhà hộ mộ. Trong một lần ăn chơi say xỉn Mộ Nhị thiếu gia cưỡng xông vào phòng bếp cưỡng hiếp nàng. Trước sức ép của Tam tiểu thư mà Mộ Nhị thiếu gia phải nạp nàng làm thê, tiểu thiếp số 20, Nhị Thập. Nữ chính có vẻ nhạt nhòa nhưng lại rất cứng rắn và lương thiện, thông minh, xã giao tốt, có khả năng đóng kịch lòe na9 Review truyện Nhượng Xuân Quang. Đọc truyện full Nhượng Xuân Quang của Giá Oản Chúc. Nhượng Xuân Quang ebook