Giữ lửa đam mê

Viết nên những câu chuyện ...

Menu

[Review] XUYÊN NHANH: NAM THẦN BÙNG CHÁY ĐI! MẶC LINH

[Review] XUYÊN NHANH: NAM THẦN BÙNG CHÁY ĐI! MẶC LINH

“Đã đọc mà càng hợp gu là sẽ bị hấp dẫn, mà đã bị hấp dẫn là sẽ không thể buông ra được." Nhân vật nữ chính Sơ Tranh là người đến từ thế giới hiện đại, nơi mà khoa học công nghệ phát triển đến mức người máy đã thay thế con người trong hầu hết các công việc Nơi cô sống được miêu tả là một nơi bí hiểm, dùng từ chính xác hơn "là nơi địa bàn u ám mà con nít thấy đều phải sợ thét lên"