Giữ lửa đam mê

Viết nên những câu chuyện ...

Menu

[Review]- KHOM LƯNG-Bồng Lai Khách

[Review]- KHOM LƯNG-Bồng Lai Khách

Truyện lấy bối cảnh vào cuối thời Đông Hán, các thế lực nổi lên tranh giành lãnh thổ, khắp nơi loạn lạc khói lửa Do thế lực nhà Họ Kiều suy yếu, Kiều gia đành gả bán hai tiểu thư là Đại Kiều và Tiểu Kiều cho 2 thế lực manh lúc bấy giờ là Yên Hầu Ngụy Thiệu và Lang Gia thế tử Lưu Diễm, bất chấp mối thâm thù truyền kiếp giữa Kiều gia và Ngụy Gia, Kiều thị vẫn gả con gái Đại Kiều cho Ngụy Thiệu để mưu cầu sự che chở giữa thời thế loạn lạc. Thế nhưng vì mối thâm thù bao và ý đồ bành chướng thế lực, Ngụy Thiệu bất chấp tấn công tiêu diệt Lưu Diễm lúc bấy giờ là hoàng đế, Tiểu Kiều là Hoàng Hậu nên chết theo. Đại Kiều biết được gia tộc diệt vong thì cũng tự vẫn reivew KHOM LƯNG của Bồng Lai Khách. Đọc FULL truyện Bồng Lai Khách tại đây