Giữ lửa đam mê

Viết nên những câu chuyện ...

Menu

[review] MẠC PHỤ HÀN HẠ - Đinh Mặc

[review] MẠC PHỤ HÀN HẠ - Đinh Mặc

Nếu đã từng nhảy hố “thời gian tươi đẹp của chúng ta”, thì đây sẽ là một bộ truyện đáng nhảy hố tiếp theo của Đinh Mặc. Nhân vật Lâm Mặc Thần nếu chỉ xuất hiện thoáng qua trong “Thời tươi đẹp của chúng ta”, thì trong “Mạc Phụ Hàn Hạ” bạn đọc sẽ được chính thức “thưởng thức” hết nhân vật cao ngạo, lạnh lùng này review Mạc Phụ Hàn Hạ, Đọc truyện FULL Mạc Phụ Hàn Hạ của ĐInh Mặc